Affärs- & verksamhets­utveckling

Utveckling framför avveckling

Affärs- och verksamhetsutveckling ser olika ut beroende på företag och sammanhang. Gemensamt för oss alla är att om ingen utveckling sker följer snart avveckling. Står vi still springer konkurrenterna i kapp. Som management­konsult hjälper jag er att tänka nytt och jobba smart för ökad lönsamhet och effektivitet.

Det finns bara en väg framåt och det är utveckling. Men för att ni ska kunna satsa era resurser rätt krävs att ni gör medvetna val. Medvetna val som bygger på verkliga insikter. Som management­konsult jobbar jag med just det; insiktsfull analys, konkret planering och slutligen aktivt genomförande av de åtgärder som krävs för att ta er verksamhet snäppet längre.

Mitt mål är att ni tryggt ska veta vad nästa steg är, och utifrån det arbeta smart och målmedvetet. Inga obehagliga överraskningar. När ni utvecklar era produkter, er personal och ert sätt att arbeta växer i förlängningen också er konkurrenskraft.

Affärs- och verksamhetsutveckling som sådan kan se olika ut beroende på verksamhet och sammanhang. Ni kan er verksamhet bäst. Jag bidrar med min specialistkompetens, och sätter fullt fokus på er affärsnytta. Tillsammans identifierar vi utmaningar och möjligheter, så att ni kan ta nästa steg.

Affärs- och verksamhetsutveckling ser olika ut beroende på företag och sammanhang. Gemensamt för oss alla är att om ingen utveckling sker följer snart avveckling. Står vi still springer konkurrenterna i kapp. Som management­konsult hjälper jag er att tänka nytt och jobba smart för ökad lönsamhet och effektivitet.

Det finns bara en väg framåt och det är utveckling. Men för att ni ska kunna satsa era resurser rätt krävs att ni gör medvetna val. Medvetna val som bygger på verkliga insikter. Som management­konsult jobbar jag med just det; insiktsfull analys, konkret planering och slutligen aktivt genomförande av de åtgärder som krävs för att ta er verksamhet snäppet längre.

Mitt mål är att ni tryggt ska veta vad nästa steg är, och utifrån det arbeta smart och målmedvetet. Inga obehagliga överraskningar. När ni utvecklar era produkter, er personal och ert sätt att arbeta växer i förlängningen också er konkurrenskraft.

Affärs- och verksamhetsutveckling som sådan kan se olika ut beroende på verksamhet och sammanhang. Ni kan er verksamhet bäst. Jag bidrar med min specialistkompetens, och sätter fullt fokus på er affärsnytta. Tillsammans identifierar vi utmaningar och möjligheter, så att ni kan ta nästa steg.

Affärs- och verksamhets­utveckling – exempel på tjänster

Affärsanalys – möjligheter och utmaningar

Vill ni ha nya resultat måste ni också göra något annorlunda. Jag gör en komplett analys av er verksamhet och er roll på marknaden. När vi tydligt ser utgångsläget kan vi också se vilka möjligheter och utmaningar ni står inför. Rätt analys ger rätt resultat.

Affärsplan – tydlig strategi och mätbara mål

Ni vet var ni står, och vart ni vill komma. Men hur ska det gå till? Jag hjälper er att sätta tydliga, mätbara mål och formulera affärsplan, marknadsplan, verksamhetsplan med mera. En affärsplan består ofta till stor del av just marknadsplanen, eftersom verksamhets­utveckling och strategisk marknadsföring går hand i hand. Tillsammans tar vi fram en konkret plan för vad och hur ni ska göra, på kort och på lång sikt.

Genomförande och struktur – projektledning och stöd i förändrings­processen

Utveckling är förändring. Förändringar har en förmåga att kosta både tid och pengar. Men kom ihåg att de resurser ni satsar är en investering – pengar ni har igen över tid. Jag stöttar er i förändringsprocessen så att den går smidigare och blir mer kostnadseffektiv. Det kan innebära att ansvara för en nyrekrytering, vara ett bollplank vid ledarskapsutveckling eller agera projektledare för er kick-off. Vem gör vad och hur ska det göras? Jag tar er från ord till handling.

Advisory board och ledningsgrupp

Ett plus ett blir tre. När vi delar med oss av kunskap och erfarenheter fattar vi klokare beslut. Jag sitter i ledningsgrupper, styrelser och advisory boards för större verksamheter, men anlitas också som mentor för små enmansföretag. Som objektiv part kan jag se hela bilden, och ställa frågorna som tar er vidare.

Affärsanalys – möjligheter och utmaningar

Vill ni ha nya resultat måste ni också göra något annorlunda. Jag gör en komplett analys av er verksamhet och er roll på marknaden. När vi tydligt ser utgångsläget kan vi också se vilka möjligheter och utmaningar ni står inför. Rätt analys ger rätt resultat.

Affärsplan – tydlig strategi och mätbara mål

Ni vet var ni står, och vart ni vill komma. Men hur ska det gå till? Jag hjälper er att sätta tydliga, mätbara mål och formulera affärsplan, marknadsplan, verksamhetsplan med mera. En affärsplan består ofta till stor del av just marknadsplanen, eftersom verksamhets­utveckling och strategisk marknadsföring går hand i hand. Tillsammans tar vi fram en konkret plan för vad och hur ni ska göra, på kort och på lång sikt.

Genomförande och struktur – projektledning och stöd i förändrings­processen

Utveckling är förändring. Förändringar har en förmåga att kosta både tid och pengar. Men kom ihåg att de resurser ni satsar är en investering – pengar ni har igen över tid. Jag stöttar er i förändringsprocessen så att den går smidigare och blir mer kostnadseffektiv. Det kan innebära att ansvara för en nyrekrytering, vara ett bollplank vid ledarskapsutveckling eller agera projektledare för er kick-off. Vem gör vad och hur ska det göras? Jag tar er från ord till handling.

Advisory board och ledningsgrupp

Ett plus ett blir tre. När vi delar med oss av kunskap och erfarenheter fattar vi klokare beslut. Jag sitter i ledningsgrupper, styrelser och advisory boards för större verksamheter, men anlitas också som mentor för små enmansföretag. Som objektiv part kan jag se hela bilden, och ställa frågorna som tar er vidare.

Har du behov av stöd i strategiska frågor kring marknadsföring kanske jag är en perfekt matchning. 

Vill du veta hur jag kan hjälpa dig till fler affärer?

Jag bjuder gärna på en kopp kaffe och berättar mer.